GoedBericht.nl logo
English Blog

doolhof

21-05-2009 - Geplaatst door Andre Piet

Deze week ik ontving ik van een vrouw de volgende mail.

Hallo,

Doordat ik altijd opzoek ben naar informatie ben ik op jullie site terecht gekomen. Vreemd genoeg heb ik vele vragen die onbeantwoord zijn en is er tot nu toe geen antwoord gekomen. Mijn zoektocht naar de ware schepper is een doolhof waarbij er geen duidelijk zicht is welke weg de juiste is. Omdat ik geen geloof heb, maar wel geloof in onze schepper, lijkt het een gebed zonder eind. Waarom is er zoveel indoctrine waardoor alles vertroebelt is en kan een simpele ziel als ik geen juiste weg vinden in een geloof. Het feit is dat ieder geloof, Christendom, Islam en Jodendom allen de verhalen naar eigen zienswijze interpreteren. Allen geloven op hun eigen manier, maar welke is de juiste? Bestaat er een mogelijkheid om los van een van deze drie geloofsovertuigingen toch dichterbij God te komen?

Met vriendelijke groet,

N.

Ik heb haar het volgende teruggeschreven:

Beste N.,

Je vraag is duidelijk. Jouw verstand zegt je dat er één GOD, de Schepper is. Maar de doctrines van Christendom, Islam en Jodendom doen je in een doolhof belanden. Aangezien ze elkaar tegenspreken kunnen ze het onmogelijk alle drie bij het rechte eind hebben. Hetgeen de prangende vraag oplevert: wie van de drie? Mijn advies luidt: pak het fundamenteel aan. Ga terug naar de bron(nen). Terug naar wat oorspronkelijk “staat geschreven”. De Koran valt in deze benadering bij voorbaat af, omdat dit boek eeuwen na dato, de brontekst aantoonbaar heeft veranderd. Denk o.a. aan de verwisseling van de namen van Izaäk en Ismaël maar ook aan de ontkenning van het sterven en dus ook de opstanding van Jezus.

Ik kán (en wil) je uiteraard niet vertellen wat je moet denken en geloven. Dat gaat mij niet aan. Ik kan je alleen vertellen wat ik gevonden heb. Eén van de dingen die ik heb ontdekt, is dat de Bijbel zich ontsluit voor wie haar eerlijk tegemoet treedt en haar zichzelf laat uitleggen. De Bijbel is een bibliotheek van zeer diverse boeken, door vele personen en op tal van plaatsen geschreven en dat gedurende duizenden jaren. Maar het wonder is: als puzzelstukjes vormen ze één levend geheel.

Inderdaad, in een doolhof kom je terecht wanneer je je binnen de religieuze wereld oriënteert, over hoe de Bijbel uitgelegd dient te worden. Dat schiet niet op en daarom zou je ook via de andere deur naar binnen moeten gaan. Laat de Bijbel zichzelf uitleggen en beoordeel in dát licht de religieuze wereld! Kies je ijkput in de Bijbel en laat je onderwijzen in de Bijbel door de man die van Godswege aangesteld is tot een “apostel en leermeester van de natien” (lees: de apostel Paulus). Je zult ontdekken dat je met deze benadering werkelijk rotsbodem onder de voeten hebt.

Je vraag was of het mogelijk is, om los van de drie grote godsdienstige richtingen, dichterbij God te komen. Mijn antwoord is: alléén los van godsdienstige richtingen zul je, bij het licht van Gods Eigen Woord, ontdekken dat niet wij dichterbij God kunnen komen, maar dat Hij naar óns toekomt. Niet onze activiteiten brengen God naderbij. Integendeel, de mensheid dóódde de Zoon van God en dat typeert onze ultieme vervreemding van Hem. Wat God echter op Zijn beurt deed, was Zijn Zoon doen opstaan uit het graf om daarmee LEVEN aan IEDER sterveling te garanderen! De Bijbel zegt: “de levende God is een Redder van alle mensen”! Vrijwel alle godsdienstige richtingen ontkennen en bestrijden het, maar dit is werkelijk Evangelie, d.w.z. goed bericht! Geen vervreemding of vijandschap zo groot, of Zijn liefde is altijd groter en overbrugt elke kloof.

N., ik bid dat je ogen open mogen gaan voor deze Liefde van GOD. Wees niet bang om ‘buiten de box’ te denken en los van godsdienst (dat dichterbij God wil komen), te ontdekken dat GOD Zelf garant staat voor het bereiken van elk, door Hem geliefd mensenkind.

Met vriendelijke groet,
-André Piet-

Delen: