GoedBericht.nl logo
English Blog

homeopathie occult?

08-05-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

vragen
Regelmatig bereiken mij vragen over geneesmiddelen met vermeende ‘occulte’ achtergronden. Bijvoorbeeld over homeopatische druppels of pillen. Immers, achter deze behandelmethode staat (zo stelt men) de vrijmetselaar Hahnemann met zijn hocus-pocus van extreme verdunning van werkzame stoffen en het schudden (‘potentiëren’) daarvan. Haal je met zulke geneesmiddelen geen demonische invloeden in huis? zo luidt de vraag.

laconiek
Mijn laconieke motto is: stel niet zulke vragen. Ik heb dat geleerd van Paulus.

Al wat in de vleeshal te koop is, koop dat zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar… Indien een der ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles, wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar.
1Kor.10:25, 27 

In de vleeshallen van Korinthe lag vlees te koop dat eerst aan de afgoden geofferd was. In de Korinthische gemeente leefde de opvatting dat dit vlees om die reden niet gegeten diende te worden, aangezien men zich daarmee zou verontreinigen met afgodische invloeden. Een zinnige redenering maar Paulus noemt dit standpunt “zwak”. Wie stérk is in geloof, gaat er nl. van uit dat alles op aarde van de HEER is en van niemand anders. Dus inclusief vlees…of pilletjes en drankjes, voeg ik er aan toe. En dus danken we de Eigenaar (=Heer) bij gebruik daarvan. Met eventuele kwalijke ideeën en handelingen van anderen hebben we niets te maken. Zulke dingen moet men niet willen weten, aangezien dergelijke wetenschap al te gemakkelijk het goede geweten kunnen belasten.

intuinen
Bestaat er dan niet zoiets als ‘het domein van de slang’? Kunnen gelovigen niet demonisch verontreinigd worden? Absoluut – maar niet door iets te eten of te drinken. “De oude slang” regeert door de leugen, niet in het minst door de dood te ontkennen.

Gij zult geenszins sterven maar…  uw ogen zullen geopend worden…
Genesis 3:5

Dit is de leugen waar destijds Eva al intuinde (met recht ja…). Wat magie en waarzeggerij vóór alles demonisch maakt is de aanname dat de mens niet doodgaat maar op een of andere wijze voortleeft. Dit idee motiveert het raadplegen van ‘doden’ (spiritisme) of onderzoek naar een ‘vorig leven’ (reïncarnatie) waardoor men per definitie in contact treedt met leugengeesten. Dáár schuilt het gevaar. Niet bij het innemen van een (al of niet werkzaam) tabletje of drankje.

Delen: