English blog

Romeinen 6:14 – niet onder wet

06-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Immers, zonde zal geen heer van jullie zijn, want jullie zijn niet onder wet maar onder genade.

In Romeinen 6 laat Paulus zien hoe degene die gelooft, één is met de gestorven en opgewekte Christus. De gedachte is niet slechts dat Christus voor ons stierf maar dat we met Hem stierven. En ook dat we met hem werden opgewekt. Zijn positie is onze positie. Zo rekent GOD.

Zolang wij proberen de zonde te bestrijden (dat is ‘wet’), worden we beheerst door zonde. Juist de vrome, godsdienstige mens die ernstig tracht de zonde te vermijden, is een slaaf van de zonde. Want hij rekent zichzelf als een zondaar en probeert, aangespoord door wetten en leefregels, daar los van te komen. Tevergeefs.

GODS antwoord op de zonde is niet ‘wet’ maar ‘genade’. Geen opdracht om iets te volbrengen maar een bericht van een volbracht feit! Christus Jezus is opgewekt uit de doden en een ieder die met hem is verbonden, is geen zondaar meer maar een rechtvaardige. Zo ziet GOD ons, ongeacht onze eigen perceptie en ervaringen. Geloof betekent: (leren) rekenen zoals GOD rekent (:11). En vanuit de behaalde overwinning “in nieuwheid van leven wandelen” (:4). Niet pas in de toekomst, maar nu al!

Delen: