English

Galaten 6:7 – wat een mens zaait…

02-09-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zal vanuit het vlees verderf oogsten. Maar wie zaait in de geest, zal vanuit de geest eeuw-ig leven oogsten.

Zojuist had Paulus geschreven over “de werken van het vlees” (5:19) tegenover “de vrucht van de geest” (5:22). De beeldspraak van vrucht dragen en de tegenstelling tussen vlees en geest (6:8) zet hij hier voort.

Het is Paulus ernst en hij wil vooral niet dat zijn lezers zichzelf zouden misleiden. Wie Paulus’ onderwijs over het Evangelie (=Gods genade) verdraait, die spot met God. Wie meent dat de mens alleen rechtvaardig kan wandelen als hij de wet houdt, die zaait op de akker van zijn vlees. En de oogst daarvan is verderf. Meer valt van ‘vlees’ niet te verwachten.

Wie daarentegen zaait in de geest, d.w.z. vertrouwt op wat GOD belooft te zullen doen (3:2,3; 4:28,29), die zal eeuw-ig leven oogsten. Dat is het leven dat hoort bij de toekomende eeuw. Een mens oogst nu eenmaal wat hij zaait. Wie vertrouwt op wat GOD belooft te zullen doen die zal de vrucht plukken die slechts Gods geest kan produceren. Liefde: vreugde, vrede, geduld enzovoort (5:22)!

Delen: