GoedBericht.nl logo
English Blog

raak gezegd!

30-03-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Van iemand kreeg ik een paar tips voor m’n link-pagina. Eén tip betrof een website van de Amerkikaanse prediker Carlton Pearson. Op en via zijn website las ik een paar rake opmerkingen die ik graag doorgeef. Voor het leesgemak heb ik ze maar even vertaald.

In tegenstelling tot wat met gewoonlijk leert in verband met Romeinen 10:9 (“indien u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is…”): wij maken Jezus niet Heer door onze belijdenis of gehoorzaamheid. God maakte Jezus tot Heer.

Als je tegen je hond zegt ‘lig’ en op het zelfde moment ‘ga’ … zal de hond vermoedelijk geen van beide doen. De hond is verward. Roep lang genoeg zulke tegenstrijdige boodschappen tegen je hond en het dier zal een soort van schizofreen worden.
Wel, dat is wat de duivel doet door middel van christelijke religie. Het predikt enerzijds ‘God is een God van liefde’ maar tegelijkertijd ‘God stuurt een groot deel van de mensheid voor eeuwig naar de hel’.

Jezus is niet slechts de Redder VOOR de wereld. Hij is de Redder VAN de wereld en dat is dus inclusief JOU.

Delen: