GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods eer een zaak te verbergen

01-04-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoeker van goedbericht.nl, ontving ik een email dat zo begon:

Beste heer of mevrouw,
met verbazing heb ik uw (overigens pachtige) website bekeken, met name alverzoening (bah, wat een beladen woord) heb ik gelezen. Het ontbreekt mij net als bijna alle andere Nederlanders aan kennis van het Grieks, Hebreeuws om na te gaan wie er nu gelijk heeft.
Had God niet in liefde dit niet wat duidelijker kunnen stellen? Dat had een hoop hoofdbrekens gescheeld.

Het beste antwoord op deze vraag heb ik ooit gelezen in een boekje van Martin Zender (‘Martin Zender goes to hell’). Zender verwijst ter beantwoording naar Spreuken 25:2 waar staat:
“Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen.”
Dat God nooit Zijn doel mist, dat eeuw-ig niet eindeloos is, dat de zogenoemde hel in werkelijkheid het dal van Hinnom is, dat Christus’ offer niet onder doet aan Adam’s overtreding, zijn Bijbelse waarheden die staan als een huis. Maar ze zijn stuk voor stuk onder een dikke laag stof van traditie terecht gekomen en in de meeste Bijbelvertalingen verdoezeld, verdraaid en weg-vertaald. Kortom, deze waarheden zijn verborgen voor de oppervlakkige Bijbel-lezer en voor hen die afgaan op wat de dominee of pastoor zegt. Maar wie “nagaat of deze dingen alzo zijn” (en daarmee liefde voor de waarheid aan de dag legt) zal al gauw duidelijk worden hoe de vork aan de steel zit. God maakt het geen zoeker onmogelijk om te vinden. De waarheid ligt alleen niet aan de oppervlakte. God verbergt ze namelijk omdat Hij daar een eer in stelt.
Zoals koningen (en koningskinderen) er op hun beurt een eer in stellen, om zaken uit te vorsen en het verborgene te ont-dekken.

Delen: