GoedBericht.nl logo

1. Wat is “de tweede dood”?

Hierover hoeven we niet te fantaseren, omdat de Schrift zelf voorziet in een definitie. In Openbaring 20:14 en 15 lezen we:

En de dood en het dodenrijk werden in het meer van het vuur geworpen. Dat is de tweede dood: het meer van het vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij geworpen in het meer van het vuur.

Deze verzen behoeven geen verklaring – ze zijn de verklaring! “Dát is de tweede dood”! Wanneer we deze beschrijving nemen zoals ze zich aandient, dan betekent dit, dat zij die niet staan geschreven in het boek van het leven, gecremeerd zullen worden. En aangezien zij al eerder dood waren, heet deze dood, “de twééde dood”.

Delen: