GoedBericht.nl logo
English Blog

43. Zijn alle mensen in Romeinen 5:18 niet degenen zijn die “de overvloed van genade ontvangen” (:17)?

Nee, Rom.5:18 verwijst terug naar Rom.5:12. In dat vers begint Paulus met een vergelijking (“Daarom, gelijk door één mens…”) die hij vervolgens niet afmaakt. Heel het betoog van vers 13 tot en met vers 17 is een tussenzin. In vers 18 pakt Paulus vervolgens weer de draad op en maakt de vergelijking alsnog af.

Afgezien hiervan is het voor de onbevangen lezer volstrekt duidelijk dat het tweede “alle mensen” in vers 18 even absoluut moet zijn als het eerste “alle mensen”. Paulus schrijft niet voor niets: “gelijk… zo komt het ook”.

Delen: