GoedBericht.nl logo

2. Is “de tweede dood” een toestand van pijniging?

Nee, want dood is geen andere vorm van leven, maar het tegenovergestelde en het ontbreken van leven. Doden leven niet voort, maar zijn dood en zijn zich daarom van niets bewust. Wanneer we begrijpen wat de Bijbel onder ‘dood’ verstaat, dan weten we ook wat “de twééde dood” is. De doden weten niets (Prediker 9:5,10).

Delen: