GoedBericht.nl logo
English Blog

aangaande God…

  • God is GOD, d.w.z. Degene die alles een plaats geeft. Nooit gaat er iets bij Hem mis. Ook het kwaad in de wereld (zonde en lijden) vervult een noodzakelijke rol in Zijn plan der aionen.
    meer…
  • Er is één God, de Vader, de Onzienlijke, UIT Wie alles is. Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, is het Beeld van God, de Eerstgeborene van elk schepsel, DOOR Wie alles is.
    meer…
Delen: