GoedBericht.nl logo
English Blog

23. Prediker spreekt toch slechts over zaken “onder de zon” en niet over het feitelijke dodenrijk?

Toch wel. De Prediker doet wel degelijk expliciete uitspraken over “het dodenrijk waarheen gij gaat” (9:10). DAAR is “geen werk of overleg of kennis of wijsheid”. Deze uitspraak zou niets betekenen wanneer in het ‘dodenrijk’ wel overleg en kennis zouden zijn. Overigens wordt het dodenrijk “beneden” voorgesteld en geassocieerd met het graf waarin men nederdaalt (Gen.37:35). Dus wel degelijk ook “onder de zon”. Alleen door Goddelijke inspiratie kon de Prediker hierover “woorden van waarheid” (12:10) optekenen.

Delen: