GoedBericht.nl logo
English Blog

22. Bewijst Jesaja 14:9-11 dat de doden wel bewustzijn en overleg hebben?

Nee, Jesaja schrijft hier een “spotlied” gaat (NBG 14:4). In vers 8 zegt Jesaja dat de cypressen zich verheugen en dat de ceders van de Libanon zich uitspreken tegen de koning van Babel. Uiteraard is dit symboliek. Pal daarop zegt Jesaja dat zelfs het dodenrijk in beroering zou geraken en koningen zouden opstaan, zodra de koning van Babel daar zijn intrede zou doen. Het karakter van beeldspraak en satire ligt er dik bovenop. Realistisch wordt het Jesaja weer als hij zegt: “het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking”

Delen: