GoedBericht.nl logo

21. Hebben we geen wolk van getuigen om ons heen?

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.
Hebreeën 12:3 NBG 51

Sommigen concluderen uit dit vers, dat al de mensen die in Hebreeën 11 genoemd zijn, getuigen zijn van ons doen en laten. Dat is een misverstand. Een getuige is hier niet een waarnemer maar iemand met een getuigenis. En van getuigenissen is in het voorgaande hoofdstuk een indrukwekkende hoeveelheid voorbeelden gegeven. Nog steeds hebben deze allen het beloofde niet verkregen en zij zullen de volmaaktheid niet zonder ons bereiken (11:39,40). Al de genoemde gelovigen zijn dus nog steeds in rust van de dood en kunnen ons vanuit hun positie weliswaar niet waarnemen maar spreken desondanks, zelfs nadat zij gestorven zijn (vergl. Hebreeën 11:4). En dáárom zijn zij een wolk van getuigen rondom ons.

Delen: