GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

aangaande het Evangelie…

  • Het Evangelie zoals Paulus dit predikte, is de boodschap dat Christus Jezus, de beloofde Messias, door zijn dood en opstanding Heer en Redder van allen is.
    meer…
  • God is de Redder van alle mensen. Zoals alle mensen zondaren en stervelingen zijn, zo zullen ook alle mensen gerechtvaardigd en levendgemaakt worden.
    meer…
  • Het kruis van Golgotha bewijst: geen vijandschap zo groot of Gods liefde overtreft altijd. God zal door het kruis elk schepsel met Zich verzoenen.
    meer…
Delen: