GoedBericht.nl logo

8. Wat betekent het dat aan doden het Evangelie verkondigd is?

Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.
1Petrus 4:6 NBG51

Het evangelie wordt niet, maar werd aan doden gebracht. Toen zij leefden namelijk. Petrus spreekt hier over mensen die tijdens hun leven het Evangelie hebben gehoord maar inmiddels zijn gestorven. Mensen oordeelden hen naar het vlees (ze werden gedood) maar God zal hen met zijn Geest doen herleven. In hfst.3:18 wordt van Christus gezegd dat Hij gedood is naar het vlees, maar levendgemaakt is naar de geest.

In het voorgaande vers (4:5) werd gesproken van Hem die gereed staat om “levenden en doden te oordelen”, d.w.z. zij die op dit moment levend of dood zijn. Iedereen dus. Ter gelegenheid van het toekomstig oordeel worden de doden namelijk opgewekt. Zo is het ook met “aan doden het evangelie gebracht”. Het gaat om hen die nu doden zijn, maar aan wie ooit het evangelie gebracht werd.

Delen: