GoedBericht.nl logo

7. Sprak Saul te Endor met de gestorven Samuël?

De verschijning te Endor is een geval apart. Dat blijkt in het bijzonder uit het feit dat de de waarzegster “een luide kreet” slaakt, zodra zij de verschijning ziet (28:12). Wat ze zag, was ze kennelijk niet gewend in eerdere spiritistische seances. Heel opmerkelijk is het ook dat de vrouw als eerste opmerkt: “ik zie GOD opkomen” (NBG: bovennatuurlijk wezen”; Hebr. elohiem; 28:13). Dat het inderdaad God zelf is die achter de verschijning schuil gaat, blijkt ook uit het feit dat met precisie wordt voorzegd wat de komende dag met Saul zou gebeuren. Samuël zelf is gestorven, maar God bevestigt postuum de waarheid van Samuëls bediening.

Delen: