GoedBericht.nl logo

7. Wat is het nut van “de tweede dood”?

“De tweede dood” is een terugkeer naar de dood en daarmee ook een voortzetting van de dood. Het gericht bij de Grote Witte Troon is een intermezzo, een onderbreking van de doodtoestand.

Maar waarom moeten deze doden worden opgewekt als zij daarna toch weer doodgaan? De reden dat de doden opstaan, is om te worden gericht “naar hun werken” (Openb.20:13). Zij verschijnen voor de Grote Witte Troon zodat heel het verleden rechtgezet kan worden. Voordat God “alles in allen” kan worden, moet dit proces daaraan voorafgaan. Ook zal duidelijk worden, waarom men geen toegang heeft tot het nieuwe Jeruzalem: men staat niet ingeschreven (Openb.21:27).

“De tweede dood” demonstreert de Bijbelse waarheid dat “onrechtvaardigen geen lotdeel zullen hebben in het Koninkrijk van God” (1Kor.6:9; Gal.5:21; Ef.5:5). Van wie de naam ontbreekt in “het boek van het leven” zal ontbreken gedurende “de aeonen der aeonen” waarin Christus als Koning zal heersen. Ook dit vonnis maakt deel uit van de rechtzetting bij de Grote Witte Troon.

Delen: