GoedBericht.nl logo

8. Komt er een einde aan “de tweede dood”?

Jazeker, het Evangelie is immers de boodschap dat de dood teniet gedaan wordt (2Tim.1:10) en verzwolgen wordt in de overwinning (1Kor.15:54). Het teniet doen van de dood is pas gerealiseerd wanneer allen die in Adam sterven, zijn levend gemaakt zoals Christus, de Eersteling (1Korinthe 15:22,23), d.w.z. in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1Kor.15:42,43).

Het teniet van de dood vindt plaats aan het einde van Christus’ heerschappij, zoals we lezen in 1Kor.15:22-28. Welnu, in Openbaring 21 en 22 is dit nog niet het geval, aangezien Christus en de zijnen daar nog heersen (22:1,5). Het teniet doen van de dood (= de levendmaking van allen), de afstandneming van de troon door de Zoon en de overdracht van het Koninkrijk aan God de Vader, liggen voorbij de horizon van het boek ‘Openbaring’. God kan niet eerder “alles in allen” zijn, dan wanneer allen zijn levend gemaakt en er geen dood meer zal zijn.

zie ook:
Annihilatie?

Delen: