GoedBericht.nl logo

6. Wat is het boek des levens?

Uit Openbaring 21:27 weten we dat slechts zij die ingeschreven zijn in “het boek van het leven”, recht hebben in te gaan in het nieuwe Jeruzalem. Het is opvallend dat de Schrift diverse keren melding melding maakt van de mogelijkheid uitgedelgd te worden uit dit boek. Psalm 69:28 zegt:

Laten zij uit het boek van het leven worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven.
(zie ook Exodus 32:32,33)

En Openbaring 3:5 zegt:

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven…

Het idee is dat de mens in aanvang in “het boek van het leven” staat opgetekend. Maar aangezien de onrechtvaardigen (=ongelovigen) uit dit boek worden uitgewist, blijven slechts de namen van de rechtvaardigen in dit boek over.

Delen: