GoedBericht.nl logo
English Blog

5. Wie komen in “de tweede dood” terecht?

Ook deze vraag wordt direct in Openbaring 20:14,15 beantwoord:

Dat is de tweede dood: het meer van het vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij geworpen in het meer van het vuur.

De woorden “en wanneer iemand niet…”, suggereren dat er ook mensen zullen zijn, die wél staan ingeschreven in het boek van het levens.

In Openbaring 21:8 wordt de groep van mensen die niet staan ingeschreven in het boek van het leven nader omschreven:

Maar de bevreesden, de ongelovigen, de gruwelijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in het meer dat brandt in vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Delen: