GoedBericht.nl logo
English Blog

4. Vindt er dan geen pijniging plaats in het meer van het vuur?

Hier moeten we goed onderscheiden. Van Satan, het Beest en de Valse Profeet lezen we dat zij worden geworpen in het meer van het vuur en gepijnigd worden “tot in de aeonen der aeonen” (Openbaring 19:20; 20:10).

Maar… voor dit drietal is het meer van het vuur geen “tweede dood”. Zij zijn sowieso niet dóód, want zij worden gepijnigd. En bovendien is het geen twééde dood omdat ze niet eens een éérste dood zijn gestorven.

Terwijl voor mensen het meer van het vuur, een toestand van dood zal inluiden, zal het duivelse drietal in deze plaats worden gepijnigd. Zij sterven niet, omdat zij geen ‘gewone’ mensen zijn. Van de Satan, “de oude slang” is dit vanzelfsprekend, maar ook van het Beest en de Valse Profeet lezen we dat ze uit de afgrond komen (Openbaring 13:1,11). Zij hebben dus geen aardse oorsprong. Openb.16:13 en 14 vermeldt dat achter deze menselijke manifestaties “geesten van demonen” schuilgaan.

Het woord ‘pijnigen’ doet wellicht denken aan een fysieke gewaarwording, maar dat hoeft niet. Zo wordt het Griekse woord ook gebruikt in Mat.14:24 (teisteren), Mar.6:48 (aftobben) en 2Petr.2:8 (kwellen) waar het evenmin om een lichamelijke pijniging gaat. Het Griekse basanizo (Str. 928) betekent kwellen, fysiek of in de geest. Het satanische drietal dat in het meer van het vuur wordt geworpen, wordt gekweld omdat hun tegenstand noodlottig eindigt.

Delen: