GoedBericht.nl logo
English Blog

41. Johannes 3:16 zegt toch “een ieder die gelóóft”? Is dat geen beperking?

Zeker. We dienen echter te weten dat “het eeuw-ige leven” het “aeonische leven” is. Dat is het leven van de toekomende aion of eeuw (Luc.18:30). Gelovigen zullen deze eeuw beërven. Ongelovigen niet. Maar aangezien we weten dat “de toekomende eeuw” zeker niet de laatste eeuw is (de Bijbel spreekt immers over “de komende eeuwen en over “de voleinding der eeuwen”), is in Johannes 3:16 niets gezegd over de definitieve bestemming van de ongelovige.

God heeft de wereld lief, zegt Johannes 3:16. Dat is een feit. Het ongeloof van de mens verandert daar volstrekt niets aan (Romeinen 3:3). Wonderlijk dat Johannes 3:16 zo bekend is, maar dat dat slechts weinigen weten wat in het daaropvolgende vers 17 staat te lezen:

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De consequentie hiervan is, dat als God de wereld niet daadwerkelijk zou redden, dan heeft Hij zijn Zoon voor niets in de wereld gezonden. Dan zou hijzelf de grootste doelmisser of (in de taal van de Schrift) de grootste zondaar aller tijden zijn… Godzijdank is Jezus Christus naar waarheid “de Redder der wereld” (Joh.4:42; 1Joh.4:14)!

Delen: