GoedBericht.nl logo

40. Leert 1Timotheüs 4:10 niet slechts dat God een Redder is vóór alle mensen?

Het is jammer dat de NBG51-vertaling hier de woorden van de apostel Paulus zo sterk afzwakt door “voor” te vertalen in plaats van “van”. Toch staat in de grondtekst onmiskenbaar een tweede naamval. Vandaar dat de Statenvertaling wel correct is: “den levende God die een Behouder is aller mensen, allermeest der gelovigen”.

Als God een Redder is voor alle mensen, dan betreft het een aanbod. Als Hij daarentegen een Redder is van alle mensen, dan redt Hij daadwerkelijk alle mensen. Ongeacht wanneer.

Delen: