GoedBericht.nl logo
English Blog

4. Wie gelooft zal in eeuwigheid toch niet sterven?

Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
Johannes 11:25,26 NBG51

Hier wordt niet gezegd dat de gestorvene leeft (zoals Lazarus in deze geschiedenis) maar dat hij “zal leven”, nl. in de opstanding, want dát is het onderwerp waarover Jezus hier spreekt.

En verder zegt Jezus tegen Martha dat wie leeft en in hem gelooft niet zal sterven “tot in de aeon” (lett. vertaald). Dat betekent dat wie gelooft “aeonisch leven” (>eeuw-ig leven) ontvangt. Wie gelooft zal de komende aeon meemaken en daarin niet sterven. Dat is de garantie die Jezus hier geeft. Jezus belooft niet dat wie gelooft vanaf nu niet zal sterven, maar in “de aeon” niet zal sterven.

Martha is wel degelijk gestorven maar in “de aeon” (nl. de komende) zal ze leven en niet sterven.

 

Delen: