GoedBericht.nl logo
English Blog

3. Wat beloofde de Heer aan de moordenaar op het kruis?

En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
Lucas 23:43 (NBG51)

De plaatsing van de komma, verraadt hier de visie van de bijbelvertalers. De Griekse grondtekst heeft geen leestekens. Met hetzelfde recht had men vertaald: “… Ik zeg u heden… gij zult…”. De misdadiger vroeg: “gedenk mij als U in uw Koninkrijk komt.” Wel, zegt Jezus tegen de man: “Ik zeg je heden: je zult met Mij in het Paradijs zijn”. Door het zo te formuleren, legt Jezus de nadruk op de dag dat Hij deze belofte doet.

Eén ding is zeker: Jezus ging op de dag dat Hij stierf niet naar het Paradijs dat boven is (2Korinthe 12:2-4) maar naar “het dodenrijk beneden” (vergl. Handelingen 2:31 en Jesaja 14:9). Jezus zelf lag drie dagen in het graf – niet slechts zijn lichaam (1Kor.15:4).

Delen: