GoedBericht.nl logo
English Blog

2. Is het geloof dat de doden dood zijn niet troosteloos?

De dood is als een slaap waaruit men zal ontwaken. Wanneer Paulus bedroefden aanschrijft over ontslapen gelovigen, dan meldt hij hen dat ze eenmaal (bij het klinken van de bazuin) zullen opstaan en met de achtergebleven levenden, de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. “Vertroost elkander met deze woorden” (1 Thessalonica 4:18; SV). Hij geeft dus niet de troost dat ze al bij de Heer zijn maar dat ze op een later tijdstip, gezamenlijk met vele anderen naar de Heer toe zullen gaan. Niet één voor één, maar allen tegelijk.

Delen: