GoedBericht.nl logo

1. Is de ziel onsterfelijk?

Nee. We komen in de Bijbel b.v. de volgende uitspraken tegen:

De ziel [Hebreeuws: nefesj] die zondigt, die zal sterven.
Ezechiël 18:4,20

Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.
Psalm 116:8; de NBG-vert. heeft ten onrechte ‘ziel’  met ‘leven’ vertaald

God formeerde de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus en alzo werd de mens een levende ziel
Genesis 2:7; SV

Wanneer de mens de levensadem weer uitblaast en weer terugkeert naar de aardbodem dan is hij een dode ziel geworden. “Dode zielen” is een uitdrukking die een paar keer in het boek Leviticus voorkomt (19:28, 21:1; helaas komt dit niet tot uitdrukking in de meeste vertalingen). Het idee van een onsterfelijke ziel komt uit de Griekse filosofie, niet uit de Schrift.

Delen: