GoedBericht.nl logo

17. Waarom moet Christus nog heersen in de laatste aeon (Openb.21 & 22)? Er zijn dan toch geen vijanden meer?

Christus moet heersen…

… totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, is de dood
1Kor.15:25,26

Het feit dat Christus met de zijnen heersen gedurende de aeon die beschreven wordt in Openb.21 en 22 (zie 22:5), bewijst dat de dood daar nog niet teniet gedaan is. Alle vijanden zijn inmiddels onderworpen… maar de laatste moet ook worden teniet gedaan. Zoals we eerder zagen, zijn gedurende deze aeon nog mensen in de dood (20:15; 21:8). Bovendien, de volkeren op aarde bevinden zich weliswaar onder ideale omstandigheden met het geboomte des levens binnen handbereik, maar zij hebben nog steeds genezing nodig (Openb.22:2). De dood is gedurende deze aeon teruggedrongen maar nog niet teniet gedaan. Daarom heerst Christus nog.

Pas wanneer allen levend gemaakt zijn in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1Kor.15:42,43), is de dood daadwerkelijk teniet gedaan en zal de Zoon een volmaakt Koninkrijk aan zijn Vader kunnen overdragen “opdat God zij alles in allen” (1Kor.15:27,28).

Delen: