GoedBericht.nl logo
English Blog

5. Hoe kun je het eeuwige leven hebben en toch dood gaan?

Het ‘eeuwige leven’ is het leven van de toekomende eeuw (Luc.18:30). Het ‘hebben’ daarvan is als het ‘hebben’ van een erfenis. Krachtens een testament kun je een erfenis hebben ondanks dat de daadwerkelijke ontvangst op een veel later tijdstip plaatsvindt. Zo is het ook met het ‘eeuwige leven’: de gelovige heeft het nu (de jure) maar ontvangt het (de facto) straks.

En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd. En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods of hij zal vele malen meer ONTVANGEN in deze tijd EN IN DE TOEKOMENDE EEUW HET EEUW-IGE LEVEN.
Lucas 18:28-31

Delen: