GoedBericht.nl logo
English Blog

21. Filippenzen 2:11 zegt toch niet dat alle tong, vrijwillig Jezus als Heer zal belijden?

De volgende overwegingen maken duidelijk dat het om een universeel, hartelijke instemming gaat:

  1. Er staat “alle tong zal belijden” en niet: alle lip zal belijden. De lippen verwijzen in de Bijbel naar de buitenkant (Matteüs 15:8). God met de lippen eren, is slechts buitenkant en schijn. De tong daarentegen zit van binnen.
  2. Paulus gebruikt in dit vers een speciaal woord voor ‘belijden’: ‘ex-omologeo’. Het voorzetsel ‘ex’ vóór ‘omologeo’ wil zeggen dat het van binnenuit komt. Alle 11 keren dat het NT dit woord gebruikt duidt het op een vrijwillige, hartelijke instemming.
  3. Een gedwongen lofzang zou zeker niet tot eer van God als Vader zijn.
  4. Denk er ten slotte aan dat “in de naam van JEZUS” deze universele lofzang zal klinken. De naam Jezus betekent: JAHWEH is Redder!
Delen: