GoedBericht.nl logo
English Blog

18. Worden mensen bij de grote witte troon gerechtvaardigd en verzoend?

Nee, allen worden bij de “grote witte troon” geoordeeld (Openb.20:12), d.w.z. gericht volgens de boeken die dan opengaan. Staat iemands naam niet geschreven in het boek van het leven, dan leidt dat tot “de tweede dood” (Openb.20:15). Dat vonnis is geen rechtvaardiging maar juist een veroordeling.

Het grote verschil tussen de “grote witte troon” en een menselijke rechtbank is dat de veroordeelden volledig zullen instemmen met het vonnis. Alle bewijzen zijn geleverd en er is niets tegen in te brengen. Er valt dan ook niets te geloven omdat het bewijs voor een ieder evident is. Bij de grote witte troon wordt niet geklaagd of gescholden of gemopperd. Het is daar stil, want de rechtvaardigheid van Hem die op de troon zit, is onomstreden en boven alle twijfel verheven.

Maar… vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Bij de “grote witte troon” wordt instemmend gezwegen. Maar pas wanneer de dood wordt teniet gedaan en allen (die dan nog dood zijn) worden levend gemaakt, dán zal iedereen in uitbundige dank Jezus als Heer belijden tot eer van GOD de Vader (Filp.2:9-11). Dan is men niet alleen geen vijand meer (zoals bij de grote witte troon), maar is er vrede met de Schepper. Dát is verzoening!

Bij de “grote witte troon” eindigt het voor velen in de (tweede) dood.
Bij de levendmaking wordt de dood teniet gedaan (1Kor.15:22-28).

Bij de “grote witte troon” vindt de berechting plaats en (eventueel) veroordeling.
Bij de levendmaking worden allen gerechtvaardigd (Rom.5:18).

Bij de “grote witte troon” wordt elke mond gestopt (Rom.3:20).
Bij de levendmaking wordt elke mond gevuld… met lof (Filp.9-11).

 

Delen: