GoedBericht.nl logo
English Blog

15. Moet de Alverzoening ook gepredikt worden?

Er moet zowel gesproken worden over de ernst van Gods gerichten als over Zijn overtreffende barmhartigheid. Alles op zijn tijd.

Trouwens, niet zozeer de Alverzoening moet worden gepredikt, maar de Alverzoener. Niet de redding van alle mensen maar de Redder van alle mensen. Niet iets maar Iemand. Dát is het betrouwbare woord dat alle aanneming waard is en waarvan de apostel zegt: beveel en leer dit (1Timotheüs 4:9-11).

Dat God door het bloed van het kruis het al met zich verzoent (Kol.1:20) noemt Paulus een paar verzen later (:23) “de hoop van het Evangelie”. Daarin zouden we wel gegrond en standvastig blijven en ons niet van laten afbrengen, zo bindt Paulus zijn lezers op het hart.

Delen: