GoedBericht.nl logo
English Blog

14. Is het voor een simpele bijbellezer niet erg ingewikkeld om Alverzoening te ontdekken?

Nee en ja. Een eenvoudige lezer van de Bijbel wordt op iedere bladzijde geconfronteerd met een God die het verlorene zoekt en vindt, Wiens liefde geen grenzen kent en Die alle dingen wél maakt. Het is niet meer dan logisch dat God die almachtig is, zijn wil ook realiseert. Zoals dat ook op vele plaatsen expliciet of impliciet wordt geleerd.

Maar tegelijkertijd leest een eenvoudige lezer van de Bijbel over een “eeuwige straf” en van pijniging “tot in alle eeuwigheden”, enz. En dát schept de verwarring. Want het kan onmogelijk beide waar zijn.

De weergave van ‘aion’ (eeuw) met ‘eeuwigheid’ is dodelijk en maakt het onmogelijk om Alverzoening in de gangbare bijbelvertalingen te begrijpen. Want deze weergave blindeert voor het Evangelie. Dat moet aan de kaak worden gesteld. En bijbellezers moet duidelijk worden gemaakt dat ‘eeuwigheid’ en ‘eeuwig’ in bijbelvertalingen betrekking heeft, op één of meerdere eeuwen (tijdperken). Zonder deze kennis van zaken kan het licht niet doorbreken.

Delen: