GoedBericht.nl logo
English Blog

14. Hoe kan men schade lijden van de tweede dood? De doden weten toch niets?

De doden weten inderdaad niets en kunnen dus ook niet lijden. Zodra de dood is ingetreden, is het lijden over en voorbij. Vandaar dat we terecht spreken van over-lijden.

Het woord dat vertaald is met ‘schade lijden’ in Openb.2:11 (adikeo; Strong 91) is opgebouwd uit de elementen ON-RECHTVAARDIG en wordt ook zo weergegeven in Luc.16:11. In Openb.22:11 wordt het vertaald met ‘onrecht doen’. De overige acht keren dat het woord in Openbaring voorkomt, wordt het in de NBG51 weergegeven met ‘schade toebrengen’ of ‘schade lijden’. B.v. in Openb.6:6:

… breng geen schade toe aan de olie en de wijn.
Zie ook 7:2,3; 9:4,10;19 en 11:5

Olie en wijn lijden uiteraard niet maar ondergaan schade. De schade die de tweede dood toebrengt bestaat daaruit dat degenen die daarin terechtkomen de heerlijkheid van de toekomende aeonen zullen moeten missen.

Delen: