GoedBericht.nl logo
English Blog

13. Hoe kan de tweede dood een “kastijding” heten (Mat.25:46)?

Het laatste gedeelte van Matteus 25 spreekt van het oordeel over de volkeren, met als criterium wat zij hebben gedaan met de minste van de broeders van de Koning. Matteüs 25:46 sluit dan af met:

En dezen zullen heengaan naar de eeuw-ige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuw-ige leven.

Het eeuw-ige leven is het leven van de toekomende eeuw of aeon (Luc.18:30). De ‘bokken’ zullen dat Koninkrijk niet meemaken maar omkomen in de nabijheid van “het meer van het vuur” waar ook het lot bezegeld zal worden van de diabolos en zijn boodschappers (= het Beest en de Valse Profeet; Openb.19:20; 20:10 vergl. Mat.25:41). Omkomen in dit vuur en daardoor de toekomende aeon niet meemaken is de eeuw-ige (aeonische) straf of kastijding. Niet de doodtoestand zelf is de kastijding, maar de wijze waarop zij daarin terechtkomen.

Overigens gaat het oordeel van Mat.25:46 vooraf aan de duizend jaren. Degenen die bij die gelegenheid omkomen sterven voor een eerste keer. Bij de Grote Witte Troon na de duizend jaren sterven mensen “de tweede dood”.

Delen: