GoedBericht.nl logo
English Blog

12. Als de tweede dood letterlijk dood is, hoe kan er dan “geween en tandengeknars” zijn?

Het “geween en tandengeknars” waarvan (o.a.) Mat.8:12 spreekt, heeft niets met het oordeel bij de Grote Witte Troon van doen. In Mat.8:12 gaat het over de tijd dat het Koninkrijk zal aanbreken terwijl “de kinderen van het Koninkrijk”, d.w.z. leden van het volk voor wie dat Koninkrijk primair bestemd is (lees: Israël; Hand.3:26), daarvan uitgesloten zullen zijn. Zij staan buiten de feestzaal, in de duisternis. Vandaar “de buistenste duisternis”. Zij dachten wellicht een prominente rol in dat Koninkrijk te zullen spelen, maar in werkelijkheid zullen velen van hen het Koninkrijk niet eens meemaken (Hand.3:23). Zij zullen omkomen met “geween en tandengeknars”. Dit oordeel vindt plaats over levenden vóór de duizend jaren. In Openb.20:11-15 daarentegen gaat het over opgestane doden na de duizend jaren.

Delen: