GoedBericht.nl logo
English Blog

15. Komen alle mensen voor de Grote Witte Troon, in het meer van vuur terecht?

Kennelijk niet, want in Openb.20:15 lezen we:

En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van leven, werd hij geworpen in het meer van vuur.

De wijze waarop dit wordt geformuleerd, suggereert dat op z’n minst een deel van degenen die voor de Grote Witte Troon staan, wél genoteerd staan in het boek van leven. Waarom zou dit boek moeten worden vermeld, als op voorhand duidelijk zou zijn dat geen enkele naam daarin staat geschreven? Er is één handschrift van het NT (de Sinaïticus) dat inderdaad in die richting wijst, door in 20:13 te verklaren: “en zij werden veroordeeld, een ieder naar zijn werken”. Maar dat is één handschrift, de meerderheid van de tekstgetuigen spreekt niet van “veroordeeld” maar van “geoordeeld”.

In het meer van vuur worden allen geworpen die uitdrukkelijk ongelovig waren (21:8) en vanwege hun werken uitgeschreven zijn uit het boek van leven. Maar wat te denken van al diegenen die nooit met Gods Woord in aanraking gekomen zijn en dat dus ook niet hebben verworpen? Of verstandelijk gehandicapten? Of kinderen die op jonge leeftijd zijn overleden? Dat waren dan weliswaar misschien geen gelovigen maar evenmin mensen die vallen in de categorie die in Openb.21:8 beschreven wordt. Ook Paulus spreekt in Romeinen 2:14-16 over mensen die niet op de hoogte waren van Gods onderwijs in de Schrift maar niettemin leefden bij het licht dat God hen gaf in hun geweten.

14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16 ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

Delen: