GoedBericht.nl logo

11. Heeft de Heer Jezus bij Zijn hemelvaart het dodenrijk meegenomen?

Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.
Efeze 4:8

Dat het hier zou gaan om mensen die vanuit het dodenrijk meegevoerd zijn naar de hemel is een verklaring die hier vaak wordt ‘ingelezen’. Het verband van Efeze 4 wijst in een andere richting. De krijgsgevangenen (de gevangenis) staat hier voor de Gemeente, die de positie van Christus deelt in “den hoge”.
In Efeze 4:1 schrijft Paulus: “als gevangene in de Heer roep ik u op…”

Delen: