GoedBericht.nl logo
English Blog

12. Paulus beschouwde zijn sterven toch als winst?

…dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.
Filippi 1:20,21 NBG51

Het gaat hier om de winst voor Christus. Christus zou worden grootgemaakt in Paulus’ dood.
Trouwens, ook voor de gelovige is sterven (indirect) winst, want het eerstvolgende bewuste moment zal de bazuin klinken! Het is ogen sluiten en weer openen… ook al zouden er op aarde ondertussen duizenden jaren zijn verlopen.

Delen: