GoedBericht.nl logo
English Blog

perikelen rond Palestina

24-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Israël en Palestina
Weinig volken die zo prominent al sinds tientallen jaren de voorpagina’s van de kranten halen, als die van Israël en Palestina. Sinds we in 1948 weer een Joodse staat kennen onder de naam Israël, diende zich tegelijkertijd een ander ‘volk’ aan: de Palestijnen. Ik schrijf volk tussen aanhalingstekens omdat tot die tijd de Palestijnen niet als afzonderlijk volk gerekend werden. Het waren Arabische bewoners van het land Palestina, meer niet. Nimmer tevoren, vormden ze een zelfstandige natie.

op scherp…
Gisteren heeft de Palestijnse president Mahmud Abbas bij de Verenigde Naties een verzoek ingediend om Palestina toe te laten als volwaardig lid van de volkerenorganisatie. De Palestijnen beogen met deze aanvraag Israël internationaal in het nauw te brengen. Hoewel er een ruime meerderheid van landen vóór is, zal naar verwachting dit voorstel het toch niet redden omdat de Verenigde Staten van Amerika haar vetorecht zal inzetten. Maar de spanningen zullen vermoedelijk slechts toenemen…

ijdele politiek
Hoewel altijd alle aandacht gaat naar de complexe politieke kanten van het verhaal, zult u op GoedBericht tevergeefs zoeken naar een standpunt daarin. De reden daarvoor is dat naar Bijbelse normen zowel de Joodse staat alsook de Palestijnen het land ten onrechte claimen. Het land is namelijk van JAHWEH en Hij heeft het beloofd aan Israël te geven zodra het zich bekeerd zal hebben tot Hem (Deut.30:1-10). Tot die tijd zal er slechts tevergeefs om het land gestreden worden.

wonderlijk!
Is het niet wonderlijk dat een piepklein landje in het Midden Oosten het hele wereldgebeuren al meer dan een halve eeuw in de houdgreep heeft? En is het ook niet wonderlijk dat aan de ene kant van het conflict de Joodse natie staat en aan de andere kant dezelfde aartsrivaal als duizenden jaren geleden: de Filistijnen of zo u wilt de Palestijnen (maar dat is in het Hebreeuws hetzelfde). De Filistijnen die evenals vroeger zich gevestigd hebben in met name, de Gaza-strook. Maar het meest wonderlijke is ongetwijfeld: dit hele scenario stond al duizenden jaren zwart op wit aangekondigd in de geschriften van de profeten! In de eindtijd zou er sprake zijn van een ongelovige Joodse natie dat omgeven zou worden door volken die uit zijn op haar vernietiging. En één van hen zou zijn: Palestina (Ps.83; Joël 3:1-4).

de afloop
Maar ook de afloop wil ik u verklappen. Terwijl de wereld zich straks zal vergapen aan een ‘reus’ onder de Palestijnen, zal het uiteindelijke conflict beslecht worden door de Zoon van David. De reus zal neerggeveld worden door een steen uit de hoge. Denk daarbij ook aan het reuze beeld in Daniël 2 dat na vier wereldrijken getroffen werd door een steen “die zonder mensenhanden was losgeraakt”. Tja, waarom zocht David toch vijf stenen in de rivierbedding om Goliath te treffen? (1Sam.17:40).

Delen: