GoedBericht.nl logo
English Blog

deelhebben aan het Evangelie

26-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

:5 … wegens uw deelhebben aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. : 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
Filippi 1

Evangelie betekent: Goed Bericht. “Deelhebben aan het Evangelie” wil zeggen: het Goede Bericht ontvangen én verzenden. Dat is immers wat de bedoeling van een goed bericht is: ontvangen, verzenden en vervolgens doorsturen. De Filippiërs hadden dit vanaf “de eerste dag” begrepen. Als Paulus in het bovenstaande vers schrijft over het “goede werk” dat God in hen begonnen is, dan heeft hij het over hun aandeel in het ontvangen en doorgeven van het Goede Bericht. Niet als iets bijzonders maar als logisch kenmerk van iedereen die een goed bericht kent. Want een goed bericht vertelt zichzelf. Althans, voor degene  die het gelooft.

Wie een bericht krijgt met de melding een miljoen euro te hebben ontvangen, zal slechts met moeite dit voor zich kunnen houden. Tenzij men zo’n bericht als nonsense beschouwt. Dan wordt men óf kwaad óf men haalt de schouders daarover op. Dat zijn ook precies de soorten reacties die het Goede Bericht oproepen. In de waanwijze wereld doet men het af als ongeloofwaardig of zotte praat (>Hand.17:32) en in de godsdienstige wereld wordt men boos. Want ja, waarom zou je God nog dienen als Hij tóch de Redder van alle mensen is? Waarom ‘werken’ als alles gratis is?

Maar temidden van al die mensen (“=voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid”), zijn er ook die het bericht wél geloven. Niet als prestatie maar omdat Hij (de Afzender) hen daarvan heeft overtuigd. Vandaar dat Paulus spreekt over het goede werk dat HIJ begonnen is én ten einde toe zal voortzetten. En ook dát is weer een goed bericht!

Delen: