GoedBericht.nl logo
English Blog

“geheiligd in zijn vrouw”

23-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

13 En laat een vrouw, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. 14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.
1Korinthe 7

In 1Korinthe 7 breekt Paulus bepaald geen lans voor het huwelijk. Paulus zou wel willen dat iedereen was zoals hijzelf: vrijgezel (:7). Maar, voegt hij daaraan toe: ieder heeft zijn eigen charisma. En wanneer er dan tóch getrouwd wordt, dan uiteraard “in de Heer” (:39), d.w.z. kies een partner met wie je het kennen van Hem deelt. Is de één gelovig en de ander ongelovig, dan vorm je “een ongelijk span” (2Kor.6:14). En een kar waarvoor zowel een paard als een ezel zijn gespannen, wordt nu eenmaal lastig voortgetrokken…

een heilig huis
Maar wat als de situatie nu eenmaal zo is? Je bent getrouwd en de één is gelovig en de ander niet. Wat dan? Scheiden is geen optie, aangezien je een relatie bent aangegaan voor het leven (7:14, 39). Maar Paulus voegt daar een schitterende reden aan toe. De ongelovige is namelijk “geheiligd” in de gelovige met wie hij of zij getrouwd is. Let op: de gelovige wordt dus niet ontheiligd vanwege de ongelovige partner, maar omgekeerd: de ongelovige is geheiligd vanwege de gelovige partner! En dat geldt ook voor de kinderen in het huis. Ieder in het huis is geheiligd vanwege die ene gelovige persoon. Waarbij “geheiligd” betrekking heeft op de actuele situatie: “doch nu zijn zij heilig”. Het hele huis deelt in de zegen die GOD via één persoon geeft.

gelovige
De huisgenoten zijn geheiligd in de gelovige. Het woord ‘gelovige’ is in onze taal helaas een volstrekt nietszeggend begrip geworden. Moslims, rooms katholieken of protestanten zijn allemaal ‘gelovigen’. Maar in de Bijbel, en in het bijzonder bij Paulus, duidt geloof op: AMEN zeggen op GODS belofte! GODS belofte vraagt niet (dat is ‘werken’) maar geeft. Vandaar dat geloof ook direct gekoppeld is aan genade (Rom.4;16) en daarom ook aan vreugde.

zij ZIJN heilig
Ben je een gelovige en getrouwd met een ongelovige partner? Weet dan dit: jouw man of vrouw is geheiligd in jou! Hebben jullie samen kinderen? Deze kinderen zijn geheiligd in jou! Let op: ze zijn geheiligd. Dat is geen opdracht maar een vaststelling en garantie. Dank GOD daarvoor! Het is religieus om pogingen te doen om je echtgenoot te heiligen. Hem proberen te bekeren, hem mee naar de kerk te nemen, te laten bidden, etc. Hoe vroom ook, het is geen geloof. Het is schijn-heiliging. Het frustreert vooral omdat zulke pogingen meestal een averechts effect hebben. Geloof kent dat probleem niet omdat er helemaal niets te ‘werken’ valt. Je man en je kinderen zijn heilig! GOD is hun Redder en zal hen op Zijn tijd daarvan overtuigen. En GOD zal jouw huis zegenen terwille van jou. Zoals Hij destijds het hele huis van de ongelovige Potifar zegende, enkel terwille van Jozef (Gen.39:5).
Vertrouw daarop en dank GOD daarvoor!

 

Delen: