GoedBericht.nl logo
English Blog

“onze geliefde broeder Paulus”

21-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

:15 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, :16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.
2Petrus 3 

nieuwe wegen…
Petrus heeft gedurende zijn loopbaan als apostel een enorme switch in zijn denken moeten ondergaan. Aan hem en ‘de twaalf’ was ooit “het Evangelie van de besnijdenis” toevertrouwd (Gal.2:7). Vol vuur heeft heeft hij in Jeruzalem Israëls opgestane Messias gepredikt. Met de boodschap dat als Israël zich zou bekeren, de Messias tot hen zou terugkeren om alles waarvan de profeten hebben gesproken in vervulling te doen gaan (Hand.3:19-21). De geschiedenis in het boek  Handelingen toont echter hoe Jeruzalem dit Evangelie verwerpt. Met als dieptepunt de steniging van Stefanus door het Sanhedrin. Vanaf dat moment komt een dertiende apostel in beeld: “Saulus, anders gezegd Paulus”. Deze wordt vanuit de hemel, buiten Israëls landsgrenzen geroepen en gereed gemaakt om een geheel nieuwe weg in te slaan. Los van Jeruzalem, werd hij gezonden naar de natiën. Met een boodschap zonder priveleges voor de Jood en zonder uitzicht op Jeruzalems bekering en herstel. Zijn boodschap heet “het Evangelie van de voorhuid” –  een boodschap waarin Israëls voorrechten geen enkele rol spelen.

Paulus en Jeruzalem
Paulus’ boodschap lag bijzonder moeilijk in Jeruzalem. In Galaten 1 en 2 vertelt de apostel zijn verhaal. Hoewel de basis van Paulus’ boodschap identiek is aan dat van ‘de twaalf’ (de opgestane Messias), was zijn perspectief totaal anders. Want hij wist dingen die ‘de twaalf’ niet wisten. Paulus had een hemelse update ontvangen en was op de hoogte gebracht van zaken die tot dusver verborgen waren. Met name van de waarheid van de ekklesia dat één lichaam is met Christus en waarin geen verschil is tussen Jood en Griek.

credits
Als Petrus aan het einde van zijn leven is gekomen, weet hij inmiddels óók ‘hoe de vork aan de steel zit’. Voorlopig zal de Heer niet terugkomen, zo maakt hij duidelijk in 2Petrus 3. Niet omdat de Heer talmt (vertraagt) met de belofte maar o.a. omdat Hij momenteel met andere dingen bezig is. Dat had hij geleerd van “onze geliefde broeder Paulus”. Petrus verwijst zijn Joodse lezers naar hem en naar de brief die hij aan hen geschreven had (de Hebreeën-brief?!). Wilden ze meer weten van “de lankmoedigheid van onze Heer”, dan moesten ze bij Paulus wezen. Want “in alle brieven” spreekt hij over “deze dingen”. Hoe moeilijk sommige dingen daarin (vanuit hun achtergrond) ook te verstaan zijn, in Paulus’ brieven vinden ze het antwoord op de vraag naar het uitblijven van de wederkomst. En hoezeer Petrus in zijn leven ook tegenover Paulus heeft gestaan, uiteindelijk heeft hij “de aan hem gegeven wijsheid” opgemerkt en erkend.

Delen: