GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

apostelen in de ekklesia

20-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 En God heeft sommigen aangesteld (lett. geplaatst) in de ekklesia, ten eerste apostelen…
1Korinthe 12:28

Wie bedoelt Paulus hier met ‘apostelen’ (= afgevaardigden)? Later in deze brief wordt dit duidelijk…

:7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; :8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. :9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb.
1Korinthe 15 

De opgewekte Christus verscheen “aan al de apostelen” en ten slotte ook aan Paulus. Dit blijkt typerend, want apostelen zijn per definitie ooggetuigen van de opgewekte Christus. Toen de lege plaats van Judas moest worden ingenomen, werd dit ook als voorwaarde genoemd (Hand.1:22) en ook Paulus meldt dit als vanzelfsprekendheid.

Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Here, gezien?
1Korinthe 9:1

Nadat Christus gesteld was tot Hoofd (Ef.1:20-22), plaatste God als eerste apostelen in de ekklesia. Zij werden hoogstpersoonlijk door de opgewekte Christus afgevaardigd (‘apostel’ betekent letterlijk ‘afgevaardigd’) om het fundament te leggen. Vandaar dat de ekklesia is “gebouwd op het fundament van de apostelen” (Efeze 2:20). En wat kan het fundament anders zijn dan de boodschap van de opgewekte Christus (1Kor.3:11; 15:14)?

Daarom dan, IK (= Paulus) of ZIJ  (= de overige apostelen), zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen.
1Korinthe 15:11

Bij alle verschillen die er zijn tussen het Petrus en Paulus (men leze Galaten 1 en 2), het fundament van hun boodschap is identiek: Christus is opgewekt uit de doden. Dat is het ABC van elk Evangelie. Het van harte amen daarop zeggen, maakt iemand een gelovige (Rom.10:9).

Kort en goed: de ekklesia begon bij de opgewekte Christus (het Hoofd) en de apostelen kregen van Godswege daarin een primaire rol toebedeeld.

Delen: