GoedBericht.nl logo
English Blog

Pasen en bier…

16-04-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Op het Ronduit-forum stak iemand de draak met de typologie die ik gisteren in m’n weblog citeerde.

“Met Pasen drink ik altijd heel veel bier. Want ja, bier is geel, en dat is de 3e kleur en blablabla, en daarnaast is bier ook nog heel helder, en het woord van Jezus is dat ook. Bier wordt ook gemaakt van gerst, en in de bijbel komt gerst een paar keer voor.”

Ik reageerde daarop met:

“Nou je het zegt… Pasen komt van Pesach en in de week van Pesach (“daags na de sabbat”, zie Lev.23:11) werd de eerstelingsschoof van de gersteoogst door de priester bewogen voor het aangezicht van de HERE. Uitgerekend op deze dag stond Christus op uit het graf, als de Eersteling van heel de mensheid (1Kor.15:22 e.v.).

Het woord voor gerst in het Hebreeuws van dezelfde stam als ‘vorst’ (sar – vergl. ‘sir’, ’tsaar’). Een vorst is de ‘voorste’ oftewel de ‘first’, de eerste. Ook is het Hebreeuwse woord direct verwant met het woord voor ‘haar’ (karakteristiek voor gerst is de harige aar) en dat heeft ook weer alles met ‘macht’ te maken. Het Hebreeuwse woord is tevens verwant met het woord voor ‘poort’ en ook dat heeft alles met macht te maken. De macht werd vanouds uitgeoefend in de poort (Deut.21:19).

Dan denk ik weer aan de harige Simson die de vijandige poort ontzette en de deur naar de top van de berg bracht… Een beeld van Hem die “door de dood niet kon worden vasthouden” maar als Eersteling verrees en op Wiens schouder de heerschappij rust en die nu gezeten is boven alle overheid en macht.

Heerlijk, helder… proost! “

Wie het vatte kan, vatte het.

Delen: