GoedBericht.nl logo
English Blog

het hele eieren eten

13-04-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Vandaag las ik op een forum een paar bijdragen over de symboliek van diverse gebruiken met Pasen. Orthodoxe christenen roepen al gauw dat de paashaas (en zo) puur ‘heidens’ is. Dat zal best, maar dan hadden die ‘heidenen’ toch verbazend veel inzicht in typologie! Hieronder de opmerkingen die ik las en die ik doorgeef voor wat ze waard zijn.

’t Is weer zover, Pasen! Een uitgelezen tijd gelijk alle dagen om eens stil te staan bij de dood en opstanding van onze Heer en Heiland.
De haas met z’n eieren wordt tot afgod verketterd door veel (goedbedoelende) evangelischen.
Wat heeft de haas met pasen van doen? Pasen = Pesach = voorbijgaan (in onze taal passeren, een pass geven bij het voetballen = iets overslaan, meters winnen.)
De haas met z’n lange achterpoten hopt (springt – Eng. spring = lente = nieuw leven) eigenlijk vanuit de dood het nieuwe leven in!
Op z’n rug een zak met eieren die verstopt worden. Het nieuwe leven is er, je moet er naar zoeken want het is verborgen voor de wereld, maar wij hebben de belofte:
Wie zoekt zal vinden de heilige graal, het gulden vlies, de steen der wijzen, kortom het Eeuwige Leven!
Vrolijk pasen allemaal!

Even ter aanvulling en bevestiging: het woord ‘pesach’ betekent niet zozeer ‘voorbijgaan’ maar letterlijk ‘overspringen’. Pesach is springen. Het is gekoppeld aan de lente en nieuw leven.
En dan nog wat: waarom geel met Pasen?

Geel is een kleur die opvalt, ze bevat het meeste licht van alle kleuren. Geel wordt vaak geassocieerd met de zon en de zon staat voor licht en leven. De Zon der Gerechtigheid geeft het Ware Licht en het Eeuwige leven. Geel doet ons ook aan de lente denken, de meeste lentebloemen hebben dan ook een gele kleur of denk aan de schattige gele kuikentjes die in de lente uit hun ei komen. Vandaar dat de paaskleur bij uitstek ook geel is.
(…) Geel is de 3e kleur van de regenboog; Na 3 of op de 3e dag is er nieuw leven.

Delen: