GoedBericht.nl logo
English Blog

studiedag 13 mei 2006

27-04-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Op zaterdag 13 mei staat voor de 11-de keer de jaarlijkse studiedag gepland. Dit keer met als thema: wat is verzoening? .Er zijn nauwelijks onderwerpen in de Bijbel te vinden waarover zoveel onbegrip bestaat als over verzoening. Dat begint al bij het fenomeen dat verreweg de meeste keren dat de standaard Bijbelvertalingen melding maken van ‘verzoening’, er in de grondtekst een woord gebruikt wordt dat een totaal andere betekenis heeft. Met als gevolgd dat in de nederlandse taal het woord ‘verzoening’ twee betekenisen heeft gekregen die alleen in de verte iets met elkaar van doen hebben.

Een tweede reden van onbegrip is (zoals zo vaak)… de theologie. Wat dacht u van termen als ‘verzoening door voldoening’ of ‘God werd verzoend door de dood van Zijn Zoon’? Hoe vertrouwd zulke frasen u ook in de oren klinken, ze zijn beslist niet Bijbels. Integendeel, ze suggeren dat Gods toorn eerst gestild moest worden, alvorens Hij met de mens in relatie kon treden. Alsof God eerst nog een rekening zou hebben te vereffenen… Een verdraaiing van wat er écht plaatsvond op Golgotha. Op Golgotha werd niet áán God maar dóór God een prijs betaald. Daar liet God Zich de grootste misdaad aller tijden welgevallen: de gruwelijke moord op Zijn Zoon. Maar juist dit gaf Hem de ultieme gelegenheid Zijn liefde aan de mensheid te bewijzen en… zó hun harten te winnen. Want geen misdaad of krenking zo groot, of het wordt overtroffen door de liefde Gods! Een liefde die juist via de dood van de Zoon het Leven gaat geven aan het ganse mensdom.

De studiedag telt drie samenkomsten. De eerste heeft als thema: ‘verzoening of beschutting?’ waarbij het Hebreeuwse ‘kaphar’ (en het NT-ische equivalent ‘hilasmos’) vooral in de spotlight zal staan. De tweede samenkomst zal gaan over ‘verzoening’ (Grieks: katallagé) in Paulus’ brieven en in de slotbijeenkomst zal worden ingegaan op veel gestelde vragen over dit thema. Het belooft een spannende dag te worden, mede omdat heilige huisjes niet gespaard zullen blijven. U bent dus bij deze gewaarschuwd… Voor meer informatie (hoe, waar, enz.) kunt u op de agenda-pagina kijken.

Delen: