GoedBericht.nl logo
English Blog

Ouweneel’s “moeilijkste problemen” (I)

01-06-2007 - Geplaatst door Andre Piet

 

In Nederlands oudste periodiek “de Bode”, schreef prof.dr.Willem Ouweneel een artikel, over wat naar zijn idee, de drie moeilijkste problemen in de Bijbel zijn. Hij noemt respectievelijk:
1. de drie-eenheid van God (één wezen, drie personen),
2. het wezen van Christus (twee naturen, één persoon),
3. de vrije wil (Goddelijke raad, menselijke verantwoordelijkheid).
Ouweneel schrijft dat dit niet alleen de moeilijkste problemen in de Bijbel zijn, maar tevens ook de belangrijkste problemen. Hij betoogt dat deze problemen per defintie onoplosbaar zijn en dat elke oplossing altijd schijn-oplossingen blijken te zijn. Iedere konsekwente doordenking van bovengenoemde leerstukken loopt hopeloos vast.

In alle drie gevallen lijken we met onoplosbare tegenstrijdigheden te maken te hebben (…) Hier valt niets te doorgronden; hier buigen we ons slechts voor deze goddelijke mysteries, die al onze logische analyse te boven gaan.”

Dat bovengenoemde doctrines ons “onoplosbare tegenstrijdigheden” bezorgen, bestrijd ik geen moment. Maar wat Ouweneel kennelijk ontgaat, is dat hij zijn problemen projecteert in de Bijbel. Hij spreekt van de moeilijkste problemen in de Bijbel, maar wat hij bedoelt is dat het de moeilijkste problemen in de theologie zijn.  Let maar eens op de sleuteltermen die hij in de drie paragrafen hanteert. Waar spreekt de Bijbel over de drie-eenheid van God? Waar spreekt ze over één wezen en drie personen? Waar spreekt de Bijbel over de twee naturen van Christus? Waar lees ik over begrippen als vrije wil of verantwoordelijkheid? Het zijn stuk voor stuk theologische termen, (lees: “woorden van menselijke wijsheid”).

Wie louter uitgaat van “gezonde woorden” (woorden van de Schrift zelf) heeft geen probleem met b.v. de drie-eenheid – hij kent het begrip namelijk niet eens! En waar geen probleem bestaat, daar hoeft ook niets opgelost te worden…
In een volgende weblog hoop ik dit te verduidelijken aan de hand van de dogma’s van de drie-eenheid en de twee naturen van Christus.

Wordt vervolgd…

Delen: