GoedBericht.nl logo
English Blog

opname in 2012?

29-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak.
2Thessalonika 2
Deze week ontving ik van een dame een mailtje over een bericht dat ‘de opname’ in de lente van 2012 zou plaatsvinden. De voorspelling basseert zich o.a. op de Maya-kalender en een speciale stand van hemellichamen. De bewuste mailschrijfster weet niet wat ze er mee aan moet en één en ander, maakt haar onzeker en onrustig. Zulke voorspellingen bevinden zich (wat mij betreft) allen in de categorie waarvoor Paulus in het bovenstaande citaat waarschuwt.

De wegrukking (1Thes.4) is een belangrijke gebeurtenis waarover Paulus ook in de voorgaande brief al had geschreven. Vlak voordat het debacle op aarde zal aanvangen (en wel in Jeruzalem), zal de ekklesia die bestemd is voor de troon, in veiligheid worden gebracht. Deze evacuatie zal de gelovigen (zo benadrukt Paulus) niet overvallen als een dief. Integendeel, wie leeft bij het licht van het profetisch woord, zal precies weten hoe laat het is. Daarvoor hoeven zij niet naar de Maya-kalender te kijken of naar een bijzondere sterrenstand. Nee, zodra een akkoord bekrachtigd zal worden m.b.t. Jeruzalem en iedereen zal roepen “vrede en geen gevaar”, dán gaat voor de gelovigen het aftellen beginnen. Als de Joodse offerdienst op het tempelplein in ere zal zijn hersteld, dan kunnen we weten dat na drie en half jaar ‘de vredevorst’ zijn masker zal afwerpen en een afgodsbeeld in de tempel zal plaatsen. Dat is het begin “de grote verdrukking” die aanvangt in Israël. Vlak hiervoor, zal de ekklesia worden weggerukt.

M.a.w. de setting waarin “de wegrukking” zal plaatsvinden is glashelder. Zolang er geen vrededesakkoord bestaat voor Jeruzalem en op het tempelplein nog geen offerdienst plaatsvindt, duurt het nog minstens drie en half jaar voordat gelovigen de Here tegemoet zullen gaan in de lucht.
Dus niet in 2012.

Delen: