GoedBericht.nl logo
English Blog

genade-boodschap gevaarlijk…

02-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

De genade-boodschap is gevaarlijk. Dat zeggen tegenstanders van deze boodschap… en ze hebben gelijk! Waar verteld wordt dat alles ‘gratis en voor niets’ is, daar kunnen mensen dus ook misbruik van maken. En in de praktijk zullen velen dat ook doen.

Wie zoals Paulus verkondigt : “het hangt er niet van af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt…”, zal de reactie te horen krijgen: wat maken mijn keuzes voor verschil, als alles toch van God afhangt?

Wie uitbazuint: “God is de Redder van alle mensen…” krijgt steevast de reactie: ach, wat maakt het uit of ik geloof of niet, als God tóch alle mensen redt?

Wie vertelt dat alles, ook het kwaad uiteindelijk slechts tot Gods heerlijkheid zal blijken te zijn, zal evenals Paulus te maken krijgen met de insinuerende conclusie (Rom.3:8): “Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkome.”

Wie zoals Paulus bij herhaling bevestigt: “alle dingen zijn geoorloofd…” kan op voorhand er van uitgaan dat velen zullen concluderen: we zijn vrij, dus waarom zouden we niet doen wat we willen?

Wie zoals Paulus leert, dat: “… waar de zonde toeneemt, de genade des te overvloediger wordt…” krijgt evenals ooit de apostel te maken met de gevolgtrekking (Rom.6:1): laten we zondigen, opdat de genade overvloediger worde.

Wie het Evangelie predikt en dit soort conclusies en tegenwerpingen niet uit ervaring kent, moet zich ernstig de vraag stellen of hij de boodschap verkondigt zoals Paulus deze verkondigde. Genade (verkondigen) is een risico. Dat sommigen of wellicht velen de genade en vrijheid als excuus gebruiken om “naar het vlees” te leven, dat is erg genoeg. Maar wee de prediker die om die reden water bij de wijn doet en Gods genade verandert in een goedkope boodschap. Want gratis is gratis en een beetje gratis bestaat niet.

Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
Romeinen 11:6

Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
Galaten 2:21

Delen: